Manifesta 15Barcelona Metropolitana08.09 — 24.11.2024
Subscriu-te

Organització

Cada edició de Manifesta està gestionada per membres d’un equip internacional permanent juntament amb especialistes locals. Manifesta treballa des de les seves oficines a Amsterdam i des de la ciutat d’acollida.

M15 team-91.jpg

Des de la seu central a Amsterdam, l’equip permanent de Manifesta constitueix la columna vertebral de la direcció i producció de la biennal nòmada europea.

Per a cada edició de Manifesta, l’equip fixe conceptualitza un projecte nou amb les persones i entitats associades de la ciutat d’acollida. L’equip de Manifesta treballa a les localitzacions seleccionades durant períodes prolongats per garantir que la sinergia entre la seva experiència internacional i els coneixements locals quedi incorporada com un llegat a la ciutat seu.

Hedwig Fijen és la directora fundadora de Manifesta i la directora de Manifesta 15. Sota la direcció de Hedwig, Manifesta s'ha convertit en un dels esdeveniments artístics a gran escala més importants d'Europa. Hedwig s'encarrega de tots els aspectes de l'organització de Manifesta, inclosa la selecció de ciutats d'acollida per a la biennal, els continguts temàtics i la selecció del comissari. L'execució final del concepte de comissaris és responsabilitat seva.

El procés prebiennal va ser liderat per la directora de Manifesta, Hedwig Fijen, en estreta col·laboració amb el mediador creatiu prebiennal Sergio Pardo.

Els noms de la següent llista formaran l'equip artístic de la 15a edició de Manifesta a Barcelona i onze ciutats de la seva regió metropolitana.

L'equip artístic inclou onze representants de les diferents ciutats de la regió metropolitana, la mediadora creativa de Manifesta i la directora de la biennal. Els representants de les diferents ciutats són figures destacades dins del panorama cultural de la seva ciutat i de Barcelona, i les seves valuoses aportacions faran que la 15a edició de Manifesta estigui fortament alineada amb el context local.